Ko mums nozīmē atbildība

Globālā atbildība, ieskaitot finansiālo un sociālo atbildību, kā arī atbildību par apkārtējo vidi, ietekmē mūsu domāšanu un attieksmi par jebkuru biznesa jomu. Lai mūsu bizness būtu veiksmīgs, šiem trim aspektiem jābūt līdzsvarā.

Lai gūtu panākumus, mēs jebkurā darbības jomā rīkojamies atbildīgi, atklātā dialogā ar mūsu sadarbības partneriem.

Sociālā atbildība

Mums, kā sociāli atbildīgam uzņēmumam, ir svarīgi ievērot biznesa ētiku, ievērot starptautiskās cilvēktiesības un darba tiesības jebkurā reģionā. Mēs saviem darbiniekiem nodrošinām drošu darba vidi un esam atbildīgs sabiedrības loceklis.

Atbildība par apkārtējo vidi

Mēs cenšamies samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs to darām, izmantojot izejvielu, enerģijas un citus resursus pēc iespējas efektīvāk un mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot apkārtējās vides rādītājus mūsu ražotnēs.

Mēs vienmēr pārliecināmies, ka koksne, no kā tiek ražotas mūsu izejvielas, tiek iegūta ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos, izmatojot izsekojamības sistēmas un atbalstot mežu sertifikāciju.

Ieinteresēto pušu iesaistīšanās

Stora Enso darbībām ir ietekme uz plašu ieinteresēto personu loku. Tas ietver darbiniekus, investorus, klientus, piegādātājus un sabiedrību, kurā mēs darbojamies. Mēs sadarbojamies ar visām ieinteresētajām grupām ar mērķi rast kopīgus risinājumus un gūt panākumus.

Uzziniet vairāk www.storaenso.com/globalresponsibility