Stora Enso privātuma paziņojums

Stora Enso ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personas datus un privātumu. Šī privātuma paziņojuma nolūks ir izskaidrot, kā Stora Enso, tās filiāles un partneri apstrādā personas datus, kas saņemti no Stora Enso mājaslapas, kā arī no citādas klientu un mūsu partneru mijiedarbības.

Stora Enso apstrādā Jūsu personas datus atbilstoši ES Vispārējai Datu Aizsardzības regulai 2016/679/EU un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Mājaslapas apmeklētāji

Mēs ceram, ka Jums ir patīkami uzturēties mūsu mājaslapā, un mēs vēlamies informēt, ka:

Īsumā – Stora Enso privātuma un sīkdatņu politikā ir noteikts, kāda veida dati tiek vākti un kādam mērķim, kā tiek lietotas sīkdatnes, kāda informācija tiek nodota citiem, kur tā tiek nodota un cik ilgi tiek glabāta. Turklāt tur ir izskaidrotas Jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem, kurus mēs esam savākuši.

Klienti

Mēs vēlamies informēt, ka:

Mēs vācam klientu personas datus galvenokārt, lai izpildītu savstarpējo vienošanos vai lai nodibinātu, vadītu un attīstītu Stora Enso klientu attiecības, biznesa funkcijas un komunikāciju.

Piegādātāji

Mēs vēlamies informēt, ka:

Mēs apstrādājam piegādātāju personas datus galvenokārt, lai sekmētu Stora Enso iepirkumus, rēķinu apstrādi un līgumu pārvaldību.

Citas ieinteresētās personas

Mēs vēlamies informēt, ka:

  • Ja Jūs esat amata pretendents, mēs vācam un apstrādājam personas datus tā, kā tas ir aprakstīts mūsu Paziņojumā par personas datu konfidencialitāti – Stora Enso Pretendentu atlases reģistrs.
  • Ja Jūs esat Stora Enso darbinieks, mēs vācam un apstrādājam personas datus tā, kā tas ir aprakstīts Darbinieku Privātuma Paziņojumā.
  • Ja Jūs esat bijušais darbinieks, mēs vācam un apstrādājam personas datus tā, kā tas ir aprakstīts Darbinieku Privātuma Paziņojumā.

Ja Jūs vēlaties izmantot savas ES Datu Aizsardzības regulā esošās tiesības, iesniedziet iesniegumu brīvā formā, taču mēs aicinām izmantot šīs veidlapas (angļu valodā):

Personas datu pieprasījuma veidlapa klientiem, piegādātājiem un citām ieinteresētajām pusēm

Personas datu pieprasījuma veidlapa bijušajiem darbiniekiem un amata pretendentiem

Izmaiņas privātuma politikā

Mēs cenšamies nepārtraukti aktualizēt mūsu mājaslapu, tāpēc Stora Enso privātuma politika var tikt ik pa laikam uzlabota. Ja šie uzlabojumi būs būtiski, mēs sniegsim informatīvu paziņojumu, kad to paredzēs likums. Mēs aicinām Jūs atgriezties mūsu mājaslapā un iesakām to darīt ik pa brīdim, lai iepazītos ar jaunāko privātuma politikas versiju.

Ja rodas papildu jautājumi vai komentāri par Stora Enso kā datu pārzini, lūdzu, sazinieties ar:

Personāla vadītāju Baltijā

Daigu Zelču

dataprivacy.lv@storaenso.com