Mūsu klientiem radītā vērtība

Pareizais iepakojums var palielināt noteikta produkta pārdošanas apjomu, samazināt tā kopējās izmaksas un uzlabot tā ekoloģiskos rādītājus. Pie katra iepakojumu projekta mēs strādājam, liekot lietā savas zināšanas un izpratni. Lai radītu vislabāko iespējamo risinājumu, kas rada pievienoto vērtību papildus pašam iepakojumam, mēs iegūstam informāciju par mūsu klientu produktiem un uzņēmējdarbības mērķiem, lai pareizi novērtētu iepakojuma mērķi.

Stora Enso novatoriskais iepakojums jums var palīdzēt…

…palielināt pārdošanas apjomu

Mēs piedāvājam pieredzējušu iepakojumu dizaineru pakalpojumus, DesignStudio darbnīcas, materiālu atlasi un plašas drukas un īpašu efektu iespējas.

Pateicoties inovatīvam un funkcionālam iepakojuma dizainam, mūsu risinājumi palīdzēja kādam klientam palielināt pārdošanas apjomu par 40 %.

…samazināt izmaksas

Mēs piedāvājam zināšanas iepakošanas automatizācijas jomā, atbilstoša svara iepakojuma dizainu, modernus un vieglus materiālus, programmatūru kraušanas optimizēšanai uz paletēm, kā arī tehniskos pakalpojumus.

Mūsu risinājumi palīdzēja kādam klientam samazināt izmaksas par 11 %, izmantojot atbilstošas iekārtas, samazinot iepakojumu noliktavas vienību skaitu, integrējot iepakojuma dizainu piegādes ķēdē un optimizējot materiālus.

…uzlabot ilgtspēju

Mēs piedāvājam materiālus, kas ražoti no pirmlietojuma šķiedras un otrreizēji pārstrādātas šķiedras, kas var jums palīdzēt samazināt ietekmi uz vidi, pateicoties mazākas kravas telpas izmantošanai un mazākam materiāla svaram, kā arī aizstājot fosilos materiālus ar atjaunojamiem materiāliem.

Aizvietojot plastmasas noplēšamo lentu ar gudri izstrādātu perforētu risinājumu, mūsu dizaineri kādam klientam palīdzēja samazināt gadā izmantotās plastmasas svaru par vairāk nekā 1300 kg kādai no tā noliktavas vienībām.