Papīrs gofrētā kartona ražošanai: iepakojuma sākums

Stora Enso Packaging ražo augstas kvalitātes papīru gofrētā kartona ražošanai plakanajiem un gofrētajiem slāņiem. Ražošanā izmantojot modernas un efektīvas papīra mašīnas, mēs jums varam piedāvāt materiālu ar noturīgu kvalitāti, kam ir maz konkurentu.

Mūsu ražotnes, kurās ražo papīru gofrētā kartona ražošanai (containerboard), šo materiālu, kas paredzēts plakanajiem un gofrētajiem slāņiem visu veidu iepakojuma ražošanai, piegādā gan mūsu uzņēmuma iepakojuma ražotnēm, gan citiem klientiem.

Atbilstošs materiāls jūsu iepakojumam

Kamēr citi runā tikai par to, ka iepakojuma uzlabošanai tas jāražo no vieglāka materiāla, mēs vēlētos paplašināt šo jautājumu.

“Izvēlēties atbilstošu materiālu iepakojumam nozīmē izvērtēt visu iepakojuma risinājumu kopumā, ne tikai tā svaru”

Izvēle- izmantot iepakojumam vieglāko materiālu- nesniedz nekādus ieguvumus, it īpaši, ja šādā materiālā iepakots jūsu produkts ceļā pie klienta tiek bojāts vai arī jūsu produkts sabojā citus produktus. Tādēļ mēs lietojam jēdzienu „atbilstoša materiāla izvēle”. Izvēlēties atbilstošu materiālu nozīmē ņemt vērā visus iepakojuma dzīves cikla aspektus, ne tikai materiāla svaru. Iepakojuma materiālam jābūt atbilstošam tā pielietojumam.

Jūsu iepakojuma kvalitāte

Ja jūsu vēlme ir samazināt brāķa daudzumu, ietaupīt finanses un saudzēt apkārtējo vidi, tad jāņem vērā viss jūsu iepakojuma dzīves cikls. Un šeit mēs jums varam palīdzēt! 

Kvalitātes līderi

Papīru gofrētā kartona ražošanai no mūsu rūpnīcām Ostrolekā (Polija), Heinolā un Varkaus (Somija) augstas kvalitātes gofrētā kartona ražošanai izmantoto gan Stora Enso, gan citi iepakojuma ražotāji.

Heinolas rūpnīca ražo ķīmiski- mehāniskās celulozes papīru (semi-chemical) gofrētajam slānim, kas ražots no pirmreizējās koksnes šķiedras, un izplata to visā pasaulē. Ostrolekas rūpnīca ražo makulatūras papīru ar celulozes virsmu (kraft-top) un makulatūras papīrus plakanajam slānim, kā arī makulatūras papīru gofrētajam slānim, kas ražots, izmantojot 100% pārstrādātas šķiedras.

Tā kā mēs esam pilnībā integrēti ar Stora Enso iepakojuma ražošanas rūpnīcām, mēs savstarpēji nepārtraukti apmaināmies ar pieredzi un pārliecināmies, ka mūsu papīra kvalitāte nodrošina optimālu efektivitāti jūsu iepakošanas iekārtās.

Kļūstiet par līderi kopā ar mums

Mūsu izpratnē kvalitāte ir ne tikai mūsu labāko materiālu piedāvāšana saviem klientiem. Kvalitāte ir arī mūsu pieredze, zināšanas, klientu servisa un piegādes kvalitāte visaugstākajā iespējamajā līmenī. Mēs veicam mūsu materiālu testus mūsu pašu pētniecības centrā, un mēs varam atrisināt jebkādas tehniskās problēmas attiecībā uz materiāla kvalitāti, piesaistot mūsu Tehniskā Klientu atbalsta dienestu.

Tehniskais atbalsts mūsu klientiem

Mēs esam pārliecināti par mūsu materiāla izcilo sniegumu visos loģistikas ķēdes posmos, kā arī tā kvalitāti uz jūsu iekārtām, tādējādi nodrošinot jūsu ražošanas procesa maksimālu efektivitāti.

Nepieciešamības gadījumā visas ar materiāla kvalitāti saistītās problēmas nekavējoties, uz vietas jūsu uzņēmumā, atrisinās mūsu Tehniskais Atbalsta Dienests (TAD). TAD komanda sastāv no pieredzes bagātiem speciālistiem, kuri pārzina lielāko daļu Eiropas tirgū sastopamās pārstrādes metodes un iepakošanas iekārtas.

TAD komanda darbojas arī proaktīvi, lai palīdzētu jums attīstīt un uzlabot jūsu produkta kvalitāti.

Līdz ar Ostroļekas rūpnīcas jaunās papīra mašīnas darba uzsākšanu, mēs palielinām savu TAD komandu, lai klientiem nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, izmantojot mūsu jaunos materiālus.